Showing posts from December, 2014

STATISTIK DESKRIPTIF

STATISTIK DESKRIPTIF         Statistik deskriptif merupakan dasar bagi statistik analitis (uji hipotesis). Sa…